Alternativtorget Finland

Kaikki mitä tarvitsee tietää selvänäkijöiden ja medioissa

Henkiset tulkinnat verkossa

Psyykkisten ja henkisten tulkintojen trendien saralla on viimeaikoina tapahtunut suuria muutoksia. Teknologian kehittyminen ja internetin läsnäolo elämän kaikilla osa-alueilla ovat siirtäneet myös henkiset tulkinnat olohuoneista verkkoon. Tulkitsijat ovat esitelleet verkkosivujaan ja -foorumeitaan vastaanottohuoneina, jonne ihmiset voivat mennä saamaan henkisen tulkinnan.
Henkisen maailman siirtyminen verkkomaailman on avannut massoille mahdollisuuden tulkinnoille. Nykyään tulkitsija ja tulkinnan saaja ovat helposti toistensa ulottuvilla. Valitettavasti tästä modernista kehityksestä on ollut henkiselle maailmalle ehkä enemmän haittaa kuin hyötyä.

shutterstock_117098302
Viimeaikaisen tutkimuksen perusteella on noussut esiin verkossa tapahtuviin tulkintoihin liittyvää järkyttävää tietoa: Verkossa neljästä tulkitsijasta kolme onkin huijareita, vailla minkäänlaisia henkisiä kykyjä.
Huijari-tulkitsijat ovat omaa etuaan tavoittelevia, ahneita ja itsekkäitä ihmisiä. Heillä ei ole käsitystä niistä moraalisista, henkisistä ja fyysisistä haitoista, joita he voivat aiheuttaa toiminnallaan asiakkailleen.

shutterstock_208828720
Nämä ovat huolestuttavia uutisia todellisia kykyjä omaaville, oikeille tulkitsijoille. Jos trendi jatkuu nykyisellä vauhdilla, voi kohta ainoastaan yksi miljoonasta olla aito henkinen tulkitsija. On aika pistää tälle loppu, ja siksi oikeiden tulkitsijoiden tulisikin yhdistää voimansa ja tehdä asian eteen jotain – onhan kyse alan rehellisyydestä ja tulkitsijoiden omasta luotettavuudesta. Haluatko tietää enemmän siitä, miten lukea tarot-kortit ja kortit voi kertoa paljon mielenkiintoisia, hyödyllisiä ja jopa tärkeitä asioita oman henkilö, elämäsi ja tulevaisuudessa? Sitten suosittelemme, että käyt keskiosa ennustaja24.fi, josta löydät paljon ammatillisen keskipitkän joka tietää kaiken tarot ennustus.

Miten Tarot-korttien tulkinta voi kertoa niin paljon?

Tarot-tulkintojen kriitikot ovat aikojen saatossa nostaneet esiin monia kysymyksiä ja yhtenä kysymyksenä onkin se, miten kuvat voisivat kertoa niin paljon? Kysymyshän on aivan looginen, sillä kuvia voidaan tulkita monella eri tavalla. Kun vielä muistetaan, että kortteja tulkitsee ihminen, voidaan neutraalin näkemyksen saaminen kyseenalaistaa. Miten tulkintaa voi uskoa? Tulkitsijahan voi sanoa mitä vain ja kutsua sitä todeksi.

love-tarot

Onneksi todellisuus ei ole tällainen. Tarot-kortit ovat tulkinnoissa apuna ja työkaluina, eivätkä siis itse tulkinnan avain. Tarot-korttien avulla tulkitsija kanavoi opastusta jumalallisen yhteyden kautta. Jokaisella kortilla on oma merkityksensä, johon yhdistyy tulkintaa vahvistava henkinen voima tai ihanne. Tulkitsijalla on Tarot-kortteja nostaessaan suhde jumalalliseen yhteyteen, jonka kautta hän saa tietoa, jonka Tarot-kortit vahvistavat.

shutterstock_61904764

On olemassa paljon erilaisia Tarot-korttipakkoja, mikä tukeekin ajatusta korttien toimimisesta vain välineenä. Jokaisella pakalla on oma luonteensa: jotkut ovat yhteydessä enkeleihin ja toiset puolestaan keskittyvät maallisiin voimiin. Tulkinta perustuu siis jumalallisen yhteyden ja pakkaan yhdistettyjen merkitysten yhdistämisestä, ei tulkinnan tekijän ajatuksista.

Erilaiset Tarot-kortit voivat siis kertoa lukemattoman paljon erilaisia asioita. Vastaukset riippuvat aina siitä, mistä lähteestä tietoa halutaan ammentaa.

Miten Tarot -korttien tulkinta voi kertoa niin paljon?

Tarot-tulkintojen kriitikot ovat aikojen saatossa nostaneet esiin monia kysymyksiä ja yhtenä kysymyksenä onkin se, miten kuvat voisivat kertoa niin paljon? Kysymyshän on aivan looginen, sillä kuvia voidaan tulkita monella eri tavalla. Kun vielä muistetaan, että kortteja tulkitsee ihminen, voidaan neutraalin näkemyksen saaminen kyseenalaistaa. Miten tulkintaa voi uskoa? Tulkitsijahan voi sanoa mitä vain ja kutsua sitä todeksi.

Onneksi todellisuus ei ole tällainen. Tarot-kortit ovat tulkinnoissa apuna ja työkaluina, eivätkä siis itse tulkinnan avain. Tarot-korttien avulla tulkitsija kanavoi opastusta jumalallisen yhteyden kautta. Jokaisella kortilla on oma merkityksensä, johon yhdistyy tulkintaa vahvistava henkinen voima tai ihanne. Tulkitsijalla on Tarot-kortteja nostaessaan suhde jumalalliseen yhteyteen, jonka kautta hän saa tietoa, jonka Tarot-kortit vahvistavat.

On olemassa paljon erilaisia Tarot-korttipakkoja, mikä tukeekin ajatusta korttien toimimisesta vain välineenä. Jokaisella pakalla on oma luonteensa: jotkut ovat yhteydessä enkeleihin ja toiset puolestaan keskittyvät maallisiin voimiin. Tulkinta perustuu siis jumalallisen yhteyden ja pakkaan yhdistettyjen merkitysten yhdistämisestä, ei tulkinnan tekijän ajatuksista.
Erilaiset Tarot-kortit voivat siis kertoa lukemattoman paljon erilaisia asioita. Vastaukset riippuvat aina siitä, mistä lähteestä tietoa halutaan ammentaa.